Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Valberedning

Till sin hjälp att bereda valärenden har Kyrkofullmäktige utsett en särskild valberedning. Denna bereder samtliga valärenden som kyrkofullmäktige fattar, både i samband med en ny mandatperiod men också fyllnadsval löpande under 4-årsperioden.

 

Mandatperiod 2018-2021

Ove Larsson, ordf. (POSK)
Kristina Pihl-Andersson (S)
Lisbeth Lång Persson (POSK)
Ingrid Hennersten, vice. ordf. (POSK)
Rolf Andersson (S)

Personliga ersättare
Eva Johansson (POSK)
Daniel Berggren (S)
Ann-Marie Rynman (POSK)
Barbro Johansson Brax (POSK)
Kent Almertz (S)