Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Svenska kyrkans unga

Hela ungdomsarbetet i Svenska kyrkans unga i Lidköping utgår ifrån att ge unga människor möjlighet att "Upptäcka, Dela och Växa i kristen tro". Detta genom att bjuda in till träffar där man får mötas och tillsammans diskutera kring både livsfrågor och den kristna tron, blandat med det vardagliga, allvar och skoj. Mässan/gudstjänsten är en självklar mötesplats i detta sammanhang.


"Svenska kyrkans unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar inom Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar."

Detta är Svenska kyrkans ungas syftesparagraf som både beskriver vad de är och vad de vill. Gemenskapen är viktig, en gemenskap där man får vara sig själv. Alla unga människor ska få möjlighet att träffas och diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill Svenska kyrkans unga vara en ung röst för att forma och påverka kyrka och samhälle, och är därför en naturlig väg in i Svenska kyrkan.

Kontaktperson för ungdomar 14 år och uppåt är Adam Henström.

Besök Svenska kyrkans unga´s hemsida!