Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Sjukhuskyrkan är en integrerad del av Svenska kyrkan, oftast tillsammans med andra kyrkor och församlingar på de orter där det finns ett större eller medelstort sjukhus. I Lidköping är det Svenska kyrkan som ensam står för Sjukhuskyrkan som i första hand fokuserar på sjukhuset i Lidköping, men finns även till hands för kommunens vårdhem och äldreboenden.


Lidköpings församling är på ett särskilt sätt involverade i Hospice Gabriels verksamhet för vård i livets slutskede, genom att sjukhuskyrkans präst och diakon ingår i vårdteamet. Hospice Gabriel är en stiftelse som finns på sjukhusområdet.

Sjukhuskyrkans verksamhet finansieras av Lidköpings församling, med visst stöd från Skara stift. Vi finns tillhands för samtal, bön, andakter, bikt och krisstöd för patienter, anhöriga och personal. För närvarande arbetar präst, diakon och volontärer i Sjukhuskyrkan. Lokalerna finns i närheten av sjukhusapoteket, där också andaktsrum/meditationsrum är beläget. Det är öppet dygnet runt för alla att besöka.

Vad gör en volontär inom Sjukhuskyrkan?

Som volontärer hjälper vi sjukhuspräst med besök på sjukhusets vårdavdelningar. Oftast är det spontana besök, men ibland efter kallelse. Det är patientens behov som styr samtalen, och vi är i första hand lyssnande medmänniskor. Ibland blir det vardagliga spörsmål, ibland läser vi någon psalm eller bibeltext eller ber en bön tillsammans. Vi har tystnadsplikt, men om den enskilde så önskar kan vi förmedla kontakt med sjukhuspräst eller hemförsamling. Det är en stor förmån att få uppdrag som volontär. Vi ger litet men får mycket tillbaka!

Kontakt: Karolina Hedlund Carlsson, sjukhuspräst
Elin Kjell, sjukhusdiakon