Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Retreat & meditation

Möjlighet till stillhet och reflektion. Retreatdagar ebjuds av flera församlingar runt om i Lidköping.


Stillhet och tystnad

Vårt behov av stillhet gör sig påmint på olika sätt för den stressade nutidsmänniskan. Att delta i en Stilla dag är att under tystnadens beskydd få möjlighet att lyssna inåt, på sig själv och på Gud. Stilla dagar erbjuds av flera församlingar runt omkring Lidköping. 

 

lördag 24 oktober

En stilla dag i tystnad, med bönesamlingar och möjlighet till enskilt samtal.
Anmälan senast 19 oktober till Götene församlings expedition: 0511-285 00 eller gotene.pastorat@svenskakyrkan.se
Tid 09.00-17.00
Plats Götene församlingshem, Skolgatan 1, Götene
Kostnad 100 kronor.
Ledare Veronica Lindström
Info Veronica Lindström, 0511-285 33

lördag 7 november

Stilla dag i tystnad, vila, bön och mässa. Möjlighet till enskilt samtal.
Anmälan senast 2 november till mikael.kjell@efs.nu
Tid 09.30-16.30
Plats Nicolaigården, Södra kyrkogatan 8, Lidköping
Kostnad 100 kronor
Ledare Mikael Kjell, Maria Dufberg, Anne Blomqvist
Info Mikael Kjell 0708-32 82 26, mikael.kjell@efs.nu

Ladda ner infoblad om retreten 7 november!

Ladda ner foldern med höstens alla stilla dagar i kontraktet!