Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Kyrkogårds- och fastighetsutskott

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet ska hantera begravningsverksamheten och erbjuda gravrättsinnehavare service i form av gravskötsel. De ansvarar även för förvaltning av fastigheter och byggnader samt ansvarar för församlingens vaktmästeri. Kyrkoherden har närvarorätt men ingen beslutanderätt.

 

Mandatperiod 2018-2021

Lisbeth Lång Persson, vice. ordf. (POSK)
Roland Larsson, ordf. (S)
Ulla-Britt Essgren (POSK)
Barbro Johansson Brax (POSK)
Daniel Berggren (S)

Personliga ersättare
Marjatta Vaskelainen för Lisbeth Lång Persson & Ulla-Britt Essgren (POSK)
Stig Fagerman för Roland Larsson & Daniel Berggren (S)
Gunilla Hjällström för Barbro Johansson Brax (POSK)