Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta organ.
Man beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst:
• Mål och riktlinjer för verksamheten
• Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
• Kyrkorådet och andra nämnders organisation och verksamhetsformer
• Val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd och andra nämnder
• Val av revisorer och revisorersättare
• Grunderna för ekonomiska förmåner åt förtoendevalda
• Årsredovosning och ansvarsfrihet


Mandatperiod 2018-2021

POSK
Lisa Maria Bergsten, ordf.
Ulla-Britt Essgren
Lars-Gunnar Frisk
Inghar Främberg, 2:e vice ordf.
Ingrid Hennersten
Annika Jaldenius
Rune Janbom
Eva Johansson
Ingeborg Johnsson
Eva Unenge
Ove Larsson
Linnea Lidell
Lisbeth Lång Persson
Ann-Marie Rynman
Carl-Anders Wellner

ersättare:
Ann-Mari Eklöw
Barbro Brax Johansson
Margareta Gustafsson
Gunilla Hjällström
Cecilia Karlsson
Marjatta Vaskelainen
Marianne Lind
Claes Englund

Socialdemokraterna
Kent Almertz
Rolf Andersson
Kristina Pihl Andersson
Daniel Berggren, 1:e vice ordf.
Stig Fagerman
Jörgen Johansson
Roland Larsson
Elisabet Söderlund

Miljöpartiet
Marianne Bonnevier


Till kyrkofullmäktiges hjälp att granska verksamheten finns revisorerna. Dessa är inte att betrakta som förtoendevalda enligt Kyrkoordningen. Om församlingens tillgångar överstiger 1000 prisbasbelopp måste minst en av revisorerna vara auktoriserad.

Ordförande
Claes Buder

Vice ordförande
Boel Widenheim-Eriksson

Ersättare
Mats Treijner
Per Anders Danielsson

Planerade möten 2021

11 maj (dagordning & protokoll)
26 oktober (dagordning & protokoll)
9 november (dagordning & protokoll)
23 november (dagordning & protokoll)

Se Arkiv