Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

 

Ett kyrkopedagogiskt program för grundskolorna i Lidköping.

Verksamheterna är kostnadsfria, icke konfessionella och utformade som ett komplement till Lgr11. De skolämnen som berörs är främst Religion och musik. Besöken är tänkta att vara lustfyllda upplevelser, där det finns möjlighet till elevernas egna reflektioner och frågor. Det är viktigt att det finns en pedagog från skolan som följer med eleverna på besöket, dels för att dela upplevelsen med också för att kunna följa upp tankar och funderingar som kan komma senare.


Ett erbjudande

Vi erbjuder olika pedagogiska program för åldrarna F-klass till Åk 5. Det är program som är anpassat speciellt för de olika åldrarna och lämpar sig bäst efter den rekommendationen som vi ger. Utöver att ge stöd i undervisningen på olika sätt finns kyrkan som en resurs vid:

  • Skolavslutningar
  • Resurs vid kris/minnesstund
  • Elev- och lärarkontakt, enskilda samtal
  • Tema- och studiedagar

Läs mer:

Erbjudande till Åk F-klass - Åk 3

Erbjudande till Åk 4-5


Kontaktpersoner:

Malin Nordh Jonssonförsamlingspedagog
Mobil: 073-074 74 21

Ander Kjellqvistpräst
Mobil: 073-074 74 02