Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Hyr våra lokaler

Under pandemin har vi tagit beslutet att inte upplåta våra lokaler annat än till dopkaffen och minnesstunder. Den 29 oktober infördes striktare förhållningsregler för Västra Götaland, som sedan övergick till nationella regler. Sedan dess upplåter vi inte våra lokaler till dessa ändamål heller. Detta gäller fram tills att de hårdare restriktionerna släpps. Då finns det åter möjlighet att låna lokal för dopkaffe och minnesstund.

Nedan finns information om våra priser och uthyrningsregler. Ta gärna del av dem och återkom med er bokning så snart pandemin är över.

Information om uthyrning av våra lokaler
Priser för uthyrning 2020
Uthyrnings- och ordningsregler