Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Församlingskår

Församlingskåren är en lokalavdelning av Svenska kyrkans lekmannaförbund. Kårens strävan är att fler människor skall bli delaktiga i församlingsgemenskapen, kunna föra ut evangeliet i vardagslivet, kunna påverka kyrkans framtidsfrågor osv.


Kårens möten är förlagda till varannan måndag jämna veckor mellan kl. 16-18 i Nicolaigården, höst- och vårtermin. Program för varje gång är inledning, föredrag av någon inbjuden gäst, kaffe och sedan avslutning.

Märk väl - att mötena är till för alla, även icke medlemmar. Kårens sammankomster står att läsa om under församlingens predikoturer i NLT. 

Mer information kan lämnas av ordförande Berit Rydén, tel. 0510-620 93

28 okt
Mikael Kjell: Bibelstudium: Jakob och vi - på väg med Gud
Margareta G. & Berit R.

11 nov
Malin Nordh Jonsson: Bibeläventyret - en del av kyrka/skola projektet i Lidköpings församling
Maria Å. & Karin H.

25 nov
Anita Ingvarsdotter: Det meningsfulla samtalet.
Åke S. & Ingrid B.

9 dec
Inför advent: Psalmcirkeln med Anna-Lena Åstrand
Christina W. & Margareta G.