Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Schyssta bananer och gott kaffe!

Hållbar utveckling är ett begrepp som vi hör allt oftare. Naturligtvis måste vi sträva efter att det ska finnas en fortsatt framtid för vårt jordklot. Att förbruka ändliga resurser är inte något som fungerar i längden. Även om det i kyrkans hela historia har funnits med en tanke om att vi är förvaltare av Guds skapelse, och att vi redan i Bibelns första bok får uppdraget att "Bruka och bevara jorden", så är detta med hållbar utveckling något som ständigt behöver aktualiseras i vår kyrka och församling.


Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling rör sig på två plan; det ekologiska,  dvs att det vi gör och producerar inte ska förorena och utarma naturen, dels om att männiksor ska kunna försörja sig på sitt arbete och ha en så god arbetsmiljö som möjligt.

Vad innebär Fairtrade?

Väljer du Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring. Du bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnads-villkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling.

Ekonomisk utveckling

Genom Fairtrade får certifierade odlare tillgång till en större internationell marknad och möjlighet till ökad försäljning, vilket ger en tryggare försörjning. Kriterierna innebär inte bara krav på långsiktiga handelsavtal, utan också successivt höjda lönenivåer för anställda samt ett minimipris för råvaran som utgångspunkt i förhandlingen mellan odlare och köpare.

Social utveckling

Vid försäljningen av råvaran får odlarna en Fairtrade-premie. Den används till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, till exempel i hälsovård, utbildning, infrastruktur och förbättringar inom produktionen. Besluten för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Dessa beslut är en viktig del i demokratiutvecklingen tillsammans med en rad andra kriterier för bland annat ickediskriminering, jämställdhet och inflytande på arbetsplatsen.

Miljömässig utveckling

Miljökriterierna handlar bland annat om förbud mot skadliga bekämpningsmedel, ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga naturområden. Dessutom används ofta Fairtrade-premien för en omställning till ekologisk produktion, vilket ger odlaren ytterligare ett högre pris för råvaran, utöver minimipriset och premien.

Läs mer om Fairtrade på deras officiella sida! »

 


Så här jobbar vi med hållbar utveckling lokalt i Lidköping

 

Tanken om hållbar utveckling ska finnas med i kyrkans förkunnelse, men också i kyrkans och församlingens eget handlande. Därför har Lidköpings församling sedan några år tillbaka en miljögrupp bestående av representanter från de olika arbetsplatserna i församlingen; dvs Sigfrid-, Maria- och Nicolaidistriktet, kansliet och kyrkogårdsförvaltningen. Denna grupp verkar för att höja medvetenheten och betydelsen av att arbeta för en hållbar utveckling och för miljöförbättrande åtgärder.

Till församlingsverksamheten handlar vi rättvise- och kravmärkta produkter i så hög utsträckning som möjligt. Allt kaffe är kravodlat och fairtrade-märkt. Likaså är det en strävan att frukt, socker och te som köps in också ska vara rättvisemärkt. Vi har självklart Fairtrade-produkter till försäljning i våra distriktskyrkor och vi finns representerade i kommunens styrgrupp för Fairtrade City.

 

 

Miljöfrågor är något vi arbetar mycket med. Församlingen har en mötes- och resepolicy för miljöanpassade, kostnadseffektiva och trafiksäkra resor och vi har köpt in tjänstecyklar som står till personalens förfogande att användas i tjänsten.

Från och med årsskiftet 2013 använder Lidköpings krematorium biodiesel (RME) i stället för eldningsolja. Detta ger på årsbasis ett minskat utsläpp av fossil koldioxid på uppskattningsvis 60 000 kg. Detta gör Lidköpings krematorium till det första i Västragötalandsregionen, och ett av få i landet som tagit detta steg för miljön. 2017 kommer dessutom bränslet i krematoriet bytas ut mot ett än mer miljövänligt alternativ! Bensindrivna verktyg och truckar har bytts ut mot eldrivna. Värme och ventilationen har justerats i Sigfridskyrkan vilket har resulterat i den minsta fjärrvärmeförbrukningen någonsin där och i Mariakyrkan sitter nu treglasfönster med energiglas sedan en tid tillbaka. Listan med åtgärder kan göras lång, men vårt arbete har egentligen bara börjat. 

Naturligtvis är det viktigt att kyrkan är en föregångare i arbetet för en hållbar utveckling, men det är också ett ansvar som vi alla har att verka för. Det lilla som vi var och en kan göra , gör skillnad. Och tillsammans kan vi göra stor skillnad!