Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Vad gör vi för åtgärder i dessa Coronatider?

Covid-19 klassas av smittskyddslagen som ett ”allmänfarligt och samhällsfarligt virus och kräver extraordinära smittskyddsåtgärder”. Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer.


Uppdaterat 2020-11-17

På eftermiddagen 16 november kom det information från Regeringskansliet att det från och med 24 november endast är tillåtet att samlas 8 personer vid allmänna sammankomster. Lidköpings församling har sedan en tid tillbaka lagt de flesta av verksamheterna på is. Det enda som kvarstått har varit konfirmand- och skolbarnsgrupper. Nu väljer vi att avsluta även dessa verksamheter för teminen. 

Söndagsgudstjänsterna övergår i ljuständning, bön och musik, och S:t Nicolai kyrka kommer vara öppen mellan kl. 11.00-13.30 för kortare besök. Tanken är att få ett flöde av besök i kyrkan, med ingång vid stora entrén, och utgång vid främre för att undvika trängsel. Antalet besökare regleras vid ingången (max 8 totalt). Under öppethållandet kommer det vara textläsning, bön och musik i kyrkan. Tacksägelseringning kl. 12.00 för de som avlidit. Denna förändring genomförs med start 22 november.

Måndag-lördag är kyrkan öppen för besök mellan kl. 11.00-13.30. Under öppethållandet kan det förekomma musik från församlingens musiker. Kyrkan är dessutom bemannad om man önskar få kontakt med kyrkans personal.

De diakonala verksamheterna är pausade, men diakonerna erbjuder vardagspromenader från våra tre kyrkor. Skulle deltagarantalet bli för stort delas gruppen upp.

Dop och vigsel kan genomföras om maxantalet på 8 personer hålls. För begravningsgudstjänsten gäller 20 anhöriga. Präst, musiker och vaktmästare räknas inte in i dessa 20. För att säkerställa att den närmaste familjen får möjlighet till avsked erbjuds extra tider för detta efter begravningsgudstjänsten om det skulle behövas.

Hembesök erbjuds även fortsättningsvis, där relevant skyddsutrustning skall användas.

Uppdaterat 2020-11-06

Särskilda restriktioner för Västra Götaland infördes från och med torsdag 29 oktober på grund av ökad smittspridning. Beredskappsgruppen har beslutat att pausa all ordinarie verksamhet under perioden fram till 19 november (kan komma att förlängas). Den enda verksamhet som är igång är skolbarnsgrupper och konfirmandgrupper. Vi fortsätter fira enklare Gudstjänst, men utan nattvard och psalmsång. I övrigt är alla konserter och musikevenemang inställda. Vi upplåter heller inte våra lokaler för dopkaffen, minnesstunder eller annan uthyrning, och vi har flyttat fram de dop som varit inplanerade under denna period. Begravningar måste fortsätta att annordnas. Här gäller samma restriktioner som tidigare.

I övrigt är kyrkan öppen mån-fre mellan kl. 11.00-13.30. Tid för eftertanke, att be och tända ljus. På onsdagar och fredagar erbjuds även lunchmusik kl. 12.15. Om du önskar enskilt samtal eller sjukbesök försöker vi lösa det under så säkra former som möjligt. Ta kontakt med kansliet eller präst/diakon.

Uppdaterat 2020-03-27

Idag kom nya rekommendationer från folkhälsomyndigheten, som innebär att sammankomster skall begränsas till ett maxantal på 50 personer. Vi gör bedömningen att detta inte förändra något i vårt agerande just nu, mer är att vi självklart kommer vara extra noga med antalet på våra gudstjänster. Många väljer redan nu att ta del av gudstjänster och andakter på annat sätt, till exempel via Facebook och radio. 

Observera att dop, vigsel och begravning är gudstjänster och räknas därför som offentliga sammankomster. Det innebär att endast 50 personer får vara närvarande i kyrkan, inklusive präst, musiker, begravningsentreprenör etc.

Uppdat: 2020-03-20

Vi firar gudstjänst som vanligt, men kommer från och med nu ej servera kyrkkaffe. Öppettiderna i S:t Nicolai kyrka kommer utökas till mån-lör. Detta för att öppna kyrkorummet för dem som har behov av att tända ljus eller be. Öppettiderna kan variera, men kommer i regel vara mellan 10.00-15.00. För aktuella öppettider för veckan läs i kalendern på hemsidan alt. i predikoturerna i NLT. Vi kommer i så stor utsträckning som möjligt bemanna kyrkan dessa tider. Det finns kontaktuppgifter i kyrkan till präster och diakoner om man önskar en personlig kontakt.

Vi finns här för Dig om du känner oro och behöver någon att prata med. Ring församlingskansliet på 0510-684 00 så förmedlar de kontakten vidare.

Vi pausar de flesta av våra ordinarie verksamheter på grund av att många av deltagarna tillhör riskgrupper.

Utöver gudstjänster är du välkommen till Öppen dörr på måndagar mellan kl. 10.00-15.00 i Nicolaigården.

2020-03-13

I nuläget innebär det att vi från och med nu ställer in andakter och gudstjänster på äldreboenden av hänsyn till de boende. Smittskyddet i Västra Götaland trycker hårt på att det är var och ens ansvar att inte smitta andra. Av hänsyn till både patienter, anställda och volontärer på Lidköpings sjukhus har sjukhuskyrkan valt att pausa volontärernas besök på avdelningarna.

Vi firar gudstjänst som vanligt, men vi undviker handslaget i fridshälsningen och önskar att man undviker att dricka ur bägaren utan istället tar emot brödet i handen och doppar i vinet. Vi ökar också handhygienen hos alla som hanterar nattvardsgåvorna.

Rekommendationen är att undvika närkontakt och i så stor utsträckning som möjligt hålla 1.5 m avstånd till andra människor.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter. För Lidköpings församling innebär det först och främst att vår personal uppmanas vara hemma från arbetet även vid mildare luftvägssymtom för att undvika smittspridning.

Vi uppmanar även alla som deltar i någon utav församlingens verksamheter eller förrättningar att stanna hemma vid minsta lilla symtom, oavsett om det gäller en begravning, en körövning eller en öppen barngrupp. 

I övrigt följer vi utvecklingen och vidtar nya åtgärder vid behov.