Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa

Lidköpings församling har tagit fram en beredskapsplan för att alla barn och ungdomar i vår verksamhet skall känna sig trygga. Detta är ett redskap för personal och ideella hur de ska gå till väga om en situation uppstår där de misstänker att ett barn far illa.