Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Välkommen till dop!

Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Glädje och förväntan blandas med oro och frågor inför framtiden. Redan nu förväntas man som nybliven förälder ta en mängd beslut. Beslut som ska se till att barnet får så bra förutsättningar som möjligt i livet. Vi hoppas att ni på denna sida ska få den information ni behöver för att göra detta till ett enkelt val. Välkommen till dop i Lidköpings församling!

Maxantalet för dop är just nu 8 st. Då räknar man inte in präst, musiker och vaktmästare, så dopsällskapet kan vara 8 st. Visst går det att fira dop med färre antal gäster. Man kan bjuda in de allra närmaste till kyrkan, och fira med en stor dopfest när tillåtelse ges för detta. Det går även bra att sända dopet via länk till dem som inte har möjlighet att närvara personligen. 


Ett liv med trygghet, gemenskap och sammanhang

Alla val ni som föräldrar gör påverkar ert barn på ett eller annat sätt. Ni bestämmer i vilket område barnet ska växa upp, i vilken förskola barnet skall gå, vad de ska ha på sig, vilka regler och rutiner barnet ska ha samt vad de ska äta eller inte äta. Ni bestämmer även om barnet skall döpas eller inte.

Dopet är en gåva från er till ert barn, och genom den gåvan fråntar ni inte ert barn möjligheten att ta ställning senare i livet, lika lite som ni kan påverka vad ert barn kommer äta till frukost som vuxen.

Som förälder sätter man alltid sitt barn i främsta rummet och vill ge dem en så bra start i livet som möjligt, så att de växer upp till självständiga individer.

Välkommen till fest 

Som kristna ser vi varje människa som helig, med ett okränkbart människovärde. Vi vill fira att barnet har kommit till världen. Dopet är en högtid där den som döps blir en del av Guds stora familj. Kyrkan och församlingen finns där för barnets bästa under dess livsresa, i vått och torrt. Välkommen till gemenskap och sammanhang, välkommen till dop i Svenska kyrkan.

Alla får döpas

Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn - både små barn och ungdomar - är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni, eller en av er,  tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan religion.

Om barnet är tolv år, eller äldre, måste också barnet självt vilja bli döpt.

Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du inte döpas på nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan.

Hur går det till?

Var och hur?

Fundera på vilken av församlingens tre kyrkor ni helst önskar och vilken dag som skulle passa er. Dop kan ske dels i samband med gudstjänster på söndagar och dels i särskilda dopgudstjänster på lördagar. Som mest kan tre barn döpas i samma gudstjänst.

Boka dop

Ring gärna vårt kansli för att boka dop, eller titta en personligen. Ni kan också boka dop direkt på hemsidan. Sök på den kyrka, präst eller det datum ni är intresserad av och göra er preliminära bokning direk på webben.Här finns förutom Lidköpings församlings tre kyrkor, alla andra kyrkor i Lidköpings kommun. Efter er bokning blir ni kontaktade av berörd församling för att gå igenom detaljerna inför er stora dag.

 

 

Fadder?

Det är en gammal och god tradition att ha faddrar till sitt barn. En fadder är en döpt vuxen som tar ett särskilt ansvar för barnet genom att påminna om dopet, be för barnet och finnas till hands. Det är ett fint uppdrag. Det är upp till er som föräldrar om ni vill ha en fadder/faddrar till ert barn eller inte. 

Dopsamtal

Efter att doptiden är bokad, tar en präst kontakt med er och går igenom allt i lugn och ro i ett dopsamtal. Antingen kommer prästen hem till er eller också kan ni komma till kyrkan. Det brukar oftast ske någon eller några veckor före dopdagen. Här har ni som föräldrar möjlighet att ställa frågor och föra fram era tankar och idéer. 

Musik

Prästen och kyrkomusikern kan tipsa om psalmer och annan musik. Två psalmer ska vara med i dopgudstjänsten. Kanske känner du någon som vill sjunga?

Vad betyder dopet?

Dopet är inget nytt, det är urgammalt. Men, det är viktigt. Tidlöst. Det har följt, präglat och väglett människor genom årtusenden. Dopet är inget vi människor har hittat på, det kommer ifrån Gud. I dopet möts nuet och evigheten. Ett nytt litet liv tar emot det eviga löftet att Gud är med oss, går med oss och lever med oss; som Jesus lovade: "Jag går med er alla dagar intill tidens slut."

Ljuset

Genom Jesus visar Gud att ljuset besegrat mörker och Jesus sa att den som följer honom inte ska vandra i mörker utan ha livets ljus. (Johannesevangeliet 8:12). Jesus vill vara ett ljus på vår vandring. Det är därför vi får ett ljus när vi döps.

Namnet

Ibland förväxlas dopet med en ceremoni för namngivning. Det är det inte, men namnet är ändå viktigt vid dopet, eftersom den som döps nämns vid sitt namn.

Dopklänning eller dopkläder?

Vilka kläder som den som döps ska bära vid dopet är upp till dig själv, men det är en gammal tradition att bära vit klädsel. Redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i nya vita kläder. Följande dopklänningar finns att låna i församlingen.

Vattnet

Vi vet att utan vatten finns inget liv. Vattnet är kanske den viktigaste källa där allt en gång började.

 

Medlemskap

Dopet är vägen in i gemenskapen med Jesus och kyrkan då dopet ger medlemskap i Svenska kyrkan, och tillträde till nattvarden samt rätten att vara fadder vid andras dop. Läs mer om vad ett medlemskap i Svenska kyrkan innebär här.

Länkar

Så går dopgudstjänsten till
Vanliga frågor

Låna lokal till dopkalas

Vi har församlingslokaler för utlåning om ni så önskar. Klicka för mer information.
Nicolaigården
Samlingslokaler i Mariakyrkan
Samlingslokaler i Sigfridskyrkan

Dopfest

Inom ett år från ert barns dopdag kommer ni att inbjudas till en gemensam dopfest med andra dopfamiljer. Detta brukar bli en uppskattad tillställning med mat, aktiviteter och umgänge.